Samlarklubben Numis

Sammanför samlare av mynt och sedlar

Vår Historia

Samlarklubben Numis bildades i November 1969
i Kåge 1,5 mil norr om Skellefteå av en handfull
samlare i Skellefteå. Sen den dagen har mycket
vatten flutit i Skellefteälven.
Klubben har genomgått stora förändringar på
dessa år bl.a. har klubbens mötesadress under
åren skiftat från att dom första träffarna var på
Centrala Verkstadsskolan, till att ha omfattat
NV-huset, Gamla Brandstationen, NV- huset,
Kanalskolan, Anderstorpsskolan, Schackklubben,
Nordanå, Brinken och nu är vi i PRO-lokalen på
Kanalgatan.
Medlemsantalet ökande stadigt under åren och
var som mest i början på 80:talet 160 st. aktiva
medlemmar. (Vår rullande medlemsmatrikel är
nu uppe i nr 624 ( 2017)
Klubben har under alla dessa år skickat ut ett
medlemsblad, med tillhörande auktionslista,
men på grund av ökade kostnader med tryckning,
porto, och den stora arbetsbelastning som det
innebar för ett fåtal eldsjälar så har vi nu gått
över till att sköta all information via den digitala
världen.
All information: Kallelse till klubbmöte, auktions-
lista, protokoll mm. kommer numera som E-post
hem till medlemmarna.
För att vara medlem i Samlarklubben Numis i dag
är det ett måste med en E-postadress annars
tappar man all information från klubben.

Ps. Klubben fyller snart 50 år ( i november 2019 )
Det finns fortfarande medlemmar som har varit
med ända från starten.