Om samlarklubben Numis

Mynt-sedlar-medaljer-polletter

Möten 2017

5 okt Kl. 19.00
PRO-Lokalen
Klubbauktion
Numisbutiken öppnar

2 nov Kl. 19.00
PRO-Lokalen


7 dec kl.19.00
PRO-Lokalen

Bli medlem

Samlar du också på mynt, sedlar eller medaljer och känner att du vill bli medlem i Numis Skellefteå?

Kontakta Christer med mail c.granstrom@jeloin.net

Målsättning

Klubbens målsättning är att sammanföra samlare av mynt, sedlar eller medaljer. Vi träffas regelbundet 6-8 gånger per år. På dessa möten har vi bland annat auktioner och försäljning av mynt och andra tillbehör för samlare. Klubben bjuder alltid på fika.

Vår historia

Vår historia

Samlarklubben Numis bildades i november 1969 i Kåge 1,5 mil norr om Skellefteå av en handfull samlare fran Skellefteå kommun. Sedan den dagen har mycket vatten flutit i Skellefteälven.

Klubben har genomgått stora förändringar på dessa 47 år. BI.a. har klubbens mötesadresser under dessa år skiftat från att dom första träffarna var på Centrala Verkstadsskolan, nuvarande Kaplanskolan till att ha omfattat NV-huset, Gamla brandstation, NV - huset Kanalskolan, Anderstorpsskolan, Schackklubben, Nordanå, Brinken och nu i PRO lokalen Kanalgatan.

På dessa 47 år har medlemsantalet ökat och var som mest i början på 80:talet med 160 st. aktiva medlemmar men har under senare år börjat att dala och är i dag 95 st. Klubben har under alla dessa år gett ut ett eget medlemsblad, men från och med nu så går även Samlarklubben in i den digitala världen med en egen hemsida och en digital auktionslista.

Tre hörnstenar i klubben

Bli medlem du med