Inför varje auktion / klubbmöte skickar klubben ut en auktionslista som består av ca. 150 – 250 objekt. Där har medlemmar möjlighet att närvara eller inkomma med bud, (se vidare auktionsregler) Utöver dessa klubb- och ”nätauktioner” så har klubben en ambition att anordna en offentlig auktion per år. (Myntets dag)

Auktioner

INLÄMNING TILL AUKTIONEN
Inlämning av objekt till våra auktioner är gratis för medlemmar.
Inlämmnare fyller i auktionslistan, ”orginallistan” och skickar den
med ett mail till auktionsansvarig, klubbinfo@numisskelleftea.se
OBS! Listan måste skickas med E-post. För vi använder oss av
klippa och klistra metoden. Listan behöver inte var helt fylld
utan kan bestå av enstaka objekt, Listan skall vara oss tillhanda
senast två veckor före aktuell auktions dag.

Klubbauktion: Där lämnas objekten in / skickas till auktionsansvarig som också reglerar affären mellan köpare och säljare.
Nätauktionen: Där skickar säljare sålt objekt direkt till köpare efter avslutad auktion. Som då också avslutar affären ekonomiskt med köpare.

Mer information finns på listan som du får hemskickad.

AUKTION
HUR FUNKAR ”NÄTAUKTIONEN”
Du får aktuell auktionslistan via din E-postadress. Finner du objekt som verkar intressanta så skickar du ett bud till auktionsansvarig via E-post. Han bevakar ditt bud och bjuder upp till ditt maxbelopp. Under tiden som auktionslistan ligger ute kanske det inkommer ett bud som är högre än ditt, då får du ett mail som talar om att du måste buda över det nu aktuella priset om du vill vara med. Detta pågår tills stopptiden för auktionen uppnås som är dagen före auktionsdag. När auktionen är slut reglerar säljare affären med köpare med hjälp av auktionsansvarig.

 1. I listan upptagna priser är minimipriser.
 2. Auktionslistan skickas ut ca. 1-2 veckor före aktuell auktionsdag.
 3. Auktionsbud sänds till auktionsansvarig.
 4. De bud som lämnats skriftligt, betraktad som en fullmakt att inhandla till lägsta möjliga pris.
 5. Under pågående auktion får budgivare via mail veta hur han ligger till och kan då justera sitt bud.
 6. Inropade objekt sändes per brev, vid större belopp mot postförskott, eller avhämtning.
 7. Antaget bud är nettopris. Inga övriga avgifter tillkommer annat än för porto. ( Ex. 2 kg =35:-)
 8. Vid lika anbudsbelopp antages det bud som lämnats in först.
 9. Anbudsgivare som lämnat skriftligt anbud till auktionen får via mail veta slutresultatet.
 10. Skriftliga anbud skall lämnas senats en dag före auktionsdag = stoppdag
 11. Nätauktionerna avslutas den första Torsdagen i aktuell månad kl. 19.00
 12. Klubben förbehåller sig rätten att plocka bort inlämnade objekt som ej håller rätt kvalitet.